Momenteel heb ik vakantie. Ik ben niet bereikbaar. Wil je meer weten. Of wil je na de zomer een traject starten? Plan dan online een afspraak in. Ik bel je op de door jouw aangeven datum en tijd.

KINDEREN UIT DE KNEL

Voor wie?

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, 1 keer per 14 dagen.

Een complexe situatie

De scheiding is zeer complex geworden door slepende meningsverschillen die vaak ook worden uitgevochten via mediators, advocaten en hulpverleners. Niet alleen de twee ouders, ook de familie en vrienden om hun heen, en ook scholen en andere instanties, raken betrokken in de strijd. In de loop van dit proces is veel achterdocht en wantrouwen gegroeid die het steeds moeilijker maakt tot constructieve oplossingen te komen. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. Per jaar zijn ruim drieduizend kinderen slachtoffer van vechtscheidende ouders.

De methodiek

De methodiek ‘Kinderen uit de knel’ is ontwikkeld in Haarlem door het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Gescheiden ouders en hun kinderen lijken goed te profiteren van deze aanpak en momenteel wordt de methodiek verder omschreven en theoretisch onderbouwd. De Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoekt de methodiek.

Het programma

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, 1 keer per 14 dagen. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.
De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal.

De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

Actief aan de slag

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen.