Weinig besproken

Cora en Jan, een stel, beide nog net geen 30 jaar en een dochter van 8.

Wat vooraf ging in fase 1:
Dit stel kwam zeer jong bij elkaar, werkten allebei in de horeca, hadden school niet afgemaakt en plotseling was zij zwanger. Dus de start van de relatie was niet optimaal. Allebei hebben ze de beste bedoelingen gehad om er wat van te maken, maar voor haar werd duidelijk, deze man past niet bij mij. Hij echter was dolblij met hun dochter en dacht er echt wat van te kunnen maken met elkaar.

Hij was dan ook erg verbaasd dat de relatie zo ineens over was en snapte niet dat zij niet meer moeite deed om te zorgen dat ze bij elkaar konden blijven. Wat duidelijk werd is dat dit stel weinig besprak in de relatie. Haar teleurstelling over zijn aandeel in het huishouden en de opvoeding heeft ze niet meer genoemd na een aantal keer. Dus waar hij dacht dat het allemaal wel ok was, was dat voor haar niet het geval. Dit werd de basis van een eindeloze strijd die is ontstaan over de hoofdverblijfplaats.

mediation harderwijk SCHIP aanpak Cynthia Beerepoot

Hart-analyse

Het eerste gesprek is veelal een spannend gesprek. Onwennig zitten stellen tegenover mij. Ze weten niet goed wat ze er van moeten verwachten. Het is soms lastig om met de ex partner in één ruimte te zitten. Ook Jet en Jan zitten wat onwennig tegenover mij. Jan begreep niet zo goed waarom we met elkaar over het verleden moesten gaan praten. Hij geeft aan dat de relatie over is, hij wil vooral vooruit kijken en gewoon normaal met elkaar in gesprek kunnen. Maar geeft hij aan, als dit werkt, toe dan maar.In fase 2 beginnen we met de HART-Analyse. We kijken met het stel wat verloren is geraakt op de
volgende gebieden: Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomstperspectief.

Over en weer bekijken we wat er verloren is geraakt. Verliezen en conflicten ontregelen ons. Ze geven chaos. Conflicten zijn vaak zichtbaar, verliezen verschuilen zich. In deze fase kijken we naar de relatie tussen verlies en conflict. Welke verlies zit er onder het conflict?

mediation harderwijk SCHIP aanpak Cynthia Beerepoot

Wat is er verloren geraakt?

Over en weer heeft dit stel heel veel verloren. Ze hebben een aantal overeenkomstige verliezen, ze zijn elkaar kwijt geraakt, hun maatje. De gezamenlijkheid, het samen delen. Samen genieten van hun kind. Maar er waren ook andere verliezen, zoals het verlies van het vaderschap, verlies van eigenwaarde en verlies aan grip op de situatie.

Ingrijpende verliezen:

Deze laatste verliezen bleken voor beide ingrijpend en waren op het eerste oog niet zichtbaar. Wat ze zagen van elkaar was dat hij zich gecontroleerd voelde, ze wilde van alles weten over hoe het bij hem thuis ging en had vragen over zijn manier van opvoeden. Zij deed dat, omdat ze graag af wilde stemmen, zag dat hun dochter het moeilijk had. Hij zag het als je bemoeit je met me, het raakte aan zijn gevoel van eigenwaarde en hij voelde het als kritiek. Hij ging steeds minder delen, want dan kon ze ook geen kritiek hebben. Maar zij werd daardoor steeds feller naar hem, ze raakte het contact met hem kwijt en ze raakte alle grip op de situatie kwijt.

Hij vertelde hoe moeilijk hij het had met de breuk, hij vertelt over het verlies van het vaderschap. Het raakte aan oude pijn, zijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen hij op de basisschool zat. Hij is daarna het contact met zijn vader verloren. Hij had zich altijd voorgenomen dat dit hem niet ging gebeuren. En dat is wat zij gezien heeft een ex-partner die ging vechten voor zijn vaderschap.

Verwijdering

Meer en meer raakte het stel verwijderd van elkaar, geen gesprek was meer mogelijk. Alle contact werd vermeden, want dan is het tenminste rustig.

Het onzichtbare wordt zichtbaar

In fase 2 is er ruimte om de impact te bespreken van de verliezen. En zo werd duidelijk dat zijn boosheid eigenlijk verdriet was. Hij kon vertellen dat hij enorm verdrietig is geweest dat het hun niet gelukt is om een gezin met elkaar te hebben en hun dochter een fijne plek te kunnen geven. Hij laat weten dat hij nooit heeft geleerd om dat verdriet te uiten, daar was vroeger nooit ruimte voor. Je moet groot en sterk zijn, bijt maar van je af, heeft hij geleerd. Nu werd hij kwetsbaar en liet weten dat hij nooit heeft willen vechten, maar hij dacht dat dat de enige manier was. Als hij vertelt waar zijn pijn zit, dan is er een andere man zichtbaar, een man die helemaal niet rancuneus is, helemaal niet over alle grenzen gaat en alleen maar aan zichzelf denkt. Maar er wordt een man zichtbaar die heel onzeker is in het vaderschap, het zo graag goed wil doen en wil kunnen zeggen later dat hij er alles aan gedaan heeft om het contact te behouden.

Zij kan vertellen dat zij het als moeder ook zo graag goed wilde doen. Maar het lukte niet, het verlies aan grip en controle op de situatie was helemaal weg. Haar
emoeizucht en pogingen tot contact, waren geen aanval op hem, maar dat deed zij om weer grip te kunnen krijgen. Door de heftige reacties van hun dochter, die het gewoon heel erg moeilijk heeft met de scheiding, ging zij steeds meer twijfelen aan hem, wat doet hij toch, hoe gaat het daar. Ze had werkelijk geen idee, want praten wilde hij niet en en overdracht vond hij overbodig en om het makkelijk te maken waren de wisselmomenten op school gepland. Zij vertelde dat ze alleen nog maar zorgen zag. Want ja, als je niks deelt, hoor je ook geen positieve verhalen.

Delen

Dit gesprek gaf ruimte. Zowel de eigen reactie als de reactie van de ander werd in een ander licht geplaatst. Achter zijn boosheid kwam kwetsbaarheid tevoorschijn. Achter haar verwijten, zat een behoefte aan contact en samen kunnen delen. Een intens gesprek waarbij zichtbaar werd wat tot nu toe verborgen was.