De spagaat

Als jeugdzorgwerker hebben we er veel mee te maken. Het lukt niet om met ouders gezamenlijk in gesprek te gaan. Als ouders het gesprek niet met elkaar kunnen voeren, dan volgen er gesprekken met ouders apart. En al snel merk je dat je in een lastige positie komt. Dan heb je namelijk te maken met een verhaal van moeder en een verhaal van vader.

Het verhaal van moeder is over het algemeen oprecht en geloofwaardig. Het verhaal van vader net zo.Beide ouders blijken, als je ze los van elkaar spreekt, in tegenstelling tot wat de andere ouder beweert, hele sympathieke mensen te zijn. Beide oprecht en ze willen beide het beste voor de kinderen. Totdat ze spreken over de scheiding en hoe het nu gaat.

Luisteren

Als jeugdzorgwerker hebben we er veel mee te maken. Het lukt niet om met ouders gezamenlijk in gesprek te gaan. Als ouders het gesprek niet met elkaar kunnen voeren, dan volgen er gesprekken met ouders apart. En al snel merk je dat je in een lastige positie komt. Dan heb je namelijk te maken met een verhaal van moeder en een verhaal van vader.

Het verhaal van moeder is over het algemeen oprecht en geloofwaardig. Het verhaal van vader net zo.Beide ouders blijken, als je ze los van elkaar spreekt, in tegenstelling tot wat de andere ouder beweert, hele sympathieke mensen te zijn. Beide oprecht en ze willen beide het beste voor de kinderen. Totdat ze spreken over de scheiding en hoe het nu gaat.

OTS

Als ouders er echt niet meer samen uit komen en de kinderen komen in de knel, dan kan het zijn dat er een OTS wordt uitgesproken en dat er een gezinsvoogd aan het systeem wordt toegevoegd.

Ouders denken veelal nu komt er een oplossing, de gezinsvoogd die gaat hier verandering in brengen. En veelal krijg ik van ouders dan de opdracht om de andere ouder aan te spreken, ga jij nu eindelijk eens iets doen aan de situatie. Je moet hem vertellen dat dit echt niet meer kan. En van de andere kant word ik ook aangesproken dat er iets moet gebeuren.

Mijn visie

Zie jij ook dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing wordt neergelegd bij de ander?

#jeugdzorgwerker #advocaat #mediator #ex- partner #buurman #huisarts #iedereen die iemand spreekt over een complexe echtscheiding


Mijn visie: Het blijft het samenspel tussen ouders. Je bent nu alleen, hoe ga je samen verder?